16/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 14. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:

„(7b) A (7a) bekezdésben foglaltaktól eltérően 2016. június 10. és 2016. július 10. között vendéglátóipari előkertekben kizárólag a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseinek élő televíziós közvetítése megengedett.”

2.§

Hatályát veszti a Rendelet 14.§ (7b) bekezdése.

3.§

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2.§ 2016. július 11-én lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2016. július 12-én hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. május 26.
Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző