17/2016. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 4. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete 1. melléklete 1. pontjában a „He-125/06 Kőszeg Kórház utca 24. – 2866/6 hrsz – klasszicista lakóház. A téglalap alaprajzi kialakítású lakóépület az utca legrégibb háza. Két ablakos kialakítású az utcai homlokzata. Tömege és utcai homlokzatának tagozódása védelemre méltó” szövegrész.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2016. június 30.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester

(A rendelet hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a "hatályos rendeletek"-nél.