19/2016. (VII. 14.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Behajtási rendelet) 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A behajtási engedéllyel együtt várakozási engedélyt a korlátozással érintett területen azok a lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, valamint ott ingatlan-tulajdonjoggal rendelkezők kaphatnak, akiknek ingatlanán gépjármű nem helyezhető el.”

(2) A Behajtási rendelet 3.§ (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Kossuth L. u. 12-14. és a 16. számú ingatlanok által határolt területre - a saját ingatlanukon kialakított parkoló és garázsok megközelítésére - behajtási engedélyt a Kossuth L. 16., Rákóczi u. 15., Munkácsy M. 2. és 4. szám alatti ingatlanokban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, valamint ott ingatlan-tulajdonjoggal, garázsbérlettel rendelkezők kaphatnak.”
(6) A Fő tér keleti részén húzódó gazdasági feltöltő (szervíz) útra a Fő tér 2. számú épület mögötti belső parkoló (az ún. „Csónaktömb”) megközelítése céljából behajtási és várakozási engedélyt a (7) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Fő téren, a Kossuth L. u. 6-14. szám alatti ingatlanban, a Szűk utcában lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, valamint ott ingatlantulajdonnal rendelkezők, az Írottkő Szálló és a Portré Panzió vendégei, továbbá a bírósági és ügyészségi dolgozók kaphatnak. Az engedély kizárólag az oda kiadott parkoló bérlettel együtt érvényes. A „Csónaktömbben” garázzsal rendelkezők a garázs megközelítésére behajtási engedélyt kapnak.”

(3) A Behajtási rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, a Chernel Kálmán Városi Könyvtár, a Kőszegi Városi Múzeum, a Plébániahivatal dolgozói, a Kőszegi Járási Hivatal vezetői és dolgozói, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerületének vezetője a Brenner-ház udvarán a Parkolási rendeletben foglaltak szerint jogosultak várakozni. A Kelcz-Adelffy utca 10/B. szám alatti belső parkoló megközelítésére és az ott történő várakozásra a Városház utcában és a Kelcz-Adelffy utcában ingatlantulajdonnal, lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők jogosultak lakossági parkoló bérlettel együtt.”

2.§

(1) A Behajtási rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Szűk u. 1. szám alatti ingatlanon kialakított parkoló megközelítésére behajtási engedélyt az ott dolgozók kaphatnak.”

(2) A Behajtási rendelet 3. §- a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Kossuth L. u. 12-14. és a 16. számú ingatlanok által határolt területre behajtási és várakozási engedélyt a Kossuth L. 16. szám alatti ingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, valamint ott ingatlan-tulajdonjoggal rendelkezők kaphatnak.”

(3) A Behajtási rendelet 3. §-a a következő (8c) bekezdéssel egészül ki:
„(8c) A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. üzembentartásában lévő gépjárművek a rendelet hatálya alá tartozó területekre behajtási-és várakozási engedélyt kaphatnak.”

(4) A Behajtási rendelet 3. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A Jurisics téren található melegkonyhás vendéglátóüzlet ételfutára behajtási és várakozási engedélyt kaphat a Szent Jakab templom keleti oldalán lévő közterületre, mely az éves parkoló bérlettel együtt érvényes. Az erről kiállított behajtási és várakozási engedély egy naptári évre szól és a kérelemhez csatolni kell a tevékenységre jogosító dokumentum másolatát is. ”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. június 30.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester

(A rendelet hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a "hatályos rendeletek"-nél.)