24/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 4. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete 1. melléklete 1. pontjában a „He-123/00 Kórház utca 5/b. - 2116/5 hrsz - volt bencés, majd Herényi-kertészház. A 23/2000.(X.1.) számú Önkormányzati Rendelettel jóváhagyott egyedi védelem alatt álló épület.” szövegrész.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. szeptember 29.

Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester