30/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az építményadó évi mértéke:
a) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület és szállásépület esetében 200 m2 alapterületig 150 Ft/m2, a 200 m2 alapterület feletti rész 300 Ft/m2,
b) kereskedelmi egység – kivéve szállásépület – esetében 200 m2 alapterületig 350 Ft/m2, a 200 m2 alapterület feletti rész 1.000 Ft/m2,
c) üdülő, lakás esetében 200 m2 alapterületig 500 Ft/m2, a 200 m2 alapterület feletti rész 1.000 Ft/m2.”

2. §

Hatályát veszti az ÖR. 5/A. § (2) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. november 24.


Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester

(A rendelet hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a letölthető formátumban.)