32/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. november 25.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester1. melléklet a 32/2016. (XI. 25.) rendelethez


„9. melléklet az 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

A B C D E F

1

Közterület-besorolás

forgatási terület
technikai terület
stábparkolási terület
kiürítési terület forgalom-
technikai biztonsági
terület
Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap
2
a város, a megyei jogú város, a járásszékhely
város, a község díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei 400 200 100 100 20
töredéknap esetén
200 töredéknap esetén
100 töredéknap esetén
50 töredéknap esetén
50 töredéknap esetén
10
3
a város, a megyei jogú város, a járásszékhely
város, a község nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei 150 100 100 100 5
töredéknap esetén
100 töredéknap esetén
500 töredéknap
esetén
25 töredéknap esetén
25 töredéknap
esetén
0


Turisztikailag kiemelt központi területek:

• Fő tér
• Várkör (Fő tér – Országzászló közötti rész)
• Városház utca
• Rákóczi F. utca eleje a Temető utca sarkáig
• Bem József utca
• Chernel utca
• Diáksétány
• Jurisics tér
• Károly Róbert tér
• Kelcz-Adelffy utca
• Kossuth Lajos utca
• Rajnis utca
• Rákóczi F. utca (Fujitól) Fekete kert déli végéig
• Schneller I. utca
• Szűk köz
• Táblaház utca
• Várkör 36-tól Várkör 116-ig”

A rendelet hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a letölthető formátumban.)