33/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítésének megállapításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselőit 2017. évre egységesen, az alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítés illeti meg.


2. §

(1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 26/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete.

Kőszeg, 2016. december 15.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester