8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 1 628 073 E Ft
Módosított előirányzat 1 770 203 E Ft
Teljesítés 1 807 787 E Ft


2. A 2016. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. §

Finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 163 814 E Ft
Módosított előirányzat 195 900 E Ft
Teljesítés 224 968 E FtA bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


3. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
3. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 1 762 409 E Ft
Módosított előirányzat 1 936 625 E Ft
Teljesítés 1 849 899 E Ft
4. A 2016. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
4. §

Eredeti előirányzat 29 478 E Ft
Módosított előirányzat 29 478 E Ft
Teljesítés 29 478 E Ft


A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.


5. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
5. §

A képviselő-testület a 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
 működési célú önkormányzati támogatások 879 759 E Ft
 működési célú támogatások áht-n belül 59 494 E Ft
 működési célú saját bevételek 185 725 E Ft
 közhatalmi bevételek 474 092 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 18 216 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 617 286 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 36 496 E Ft
 felhalmozási célú önkormányzati támogatások 115 259 E Ft
 felhalmozási célú támogatások áht-n belül 20 275 E Ft
 felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 1 020 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 17 452 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 190 502 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 807 788 E Ft
Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 288 189 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 81 744 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 549 809 E Ft
 műk c. egyéb tám áht-n belülre, kívülre,
elvonások, befizetések 656 240 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 24 943 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 600 925 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 54 298 E Ft
 felújítások 166 284 E Ft
 felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre 28 392 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 248 974 E Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 849 899 E Ft

A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.6. A 2016. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. §

(1) A képviselő-testület a 2016. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár 1 463 E Ft
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 7 217 E Ft
Kőszegi Városi Múzeum 9 360 E Ft
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 17 168 E Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 118 171 E Ft
2016. évi maradvány összesen: 153 379 E Ft


A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület az intézmények 2016. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 1 463 E Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 7 217 E Ft maradványának felhasználását fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Városi Múzeum képződött 9 360 E Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 17 168 E Ft pénzmaradványának felosztását a finanszírozó önkormányzatok között elrendeli. A szabad maradványból Velem községi Önkormányzatot 601 E Ft, Bozsok községi Önkormányzatot 400 E Ft illeti meg az eredeti finanszírozási arányban felosztva, amelynek visszautalását elrendeli. A Kőszeg Város Önkormányzatát megillető 16 167 E Ft-ból 5 500 E Ft felhasználását a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál a szabad maradvány felhasználási terve alapján 7. melléklet szerint engedélyezi; a további 10 667 E Ft visszavonásra kerül az intézménytől és felhasználását Kőszeg Város Önkormányzatánál a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
Kőszeg Város Önkormányzatának 118 171 E Ft maradványából 105 275 E Ft az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 12 896 E Ft felhasználását a szabad maradvány felhasználási terv alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
(3) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kőszeg, 2017. május 25.Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző

(A mellékleteket és az információs táblákat, könyvvizsgálói jelentést lsd. a letölthető formátumban.)