19/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) bölcsődében:

aa) reggeli 74,- Ft
tízórai 38,- Ft
ebéd 269,- Ft
uzsonna 77,- Ft
napi 458,- Ft

ab) diétás reggeli 86,- Ft
diétás tízórai 44,- Ft
diétás ebéd 291,- Ft
diétás uzsonna 88,- Ft
napi 509,- Ft

b) óvodában:

ba) tízórai 82,- Ft
ebéd 267,- Ft
uzsonna 82,- Ft
napi 431,- Ft

bb) diétás tízórai 105,- Ft
diétás ebéd 278,- Ft
diétás uzsonna 100,- Ft
napi 483,- Ft

c) általános iskolában:

ca) tízórai 117,- Ft
ebéd 305,- Ft
uzsonna 83,- Ft
napi 505,- Ft


cb) diétás tízórai 147,- Ft
diétás ebéd 326,- Ft
diétás uzsonna 126,- Ft
napi 599,- Ft

d) középfokú iskolában és kollégiumban:

da) reggeli 120,- Ft
tízórai 84,- Ft
ebéd 315,- Ft
uzsonna 84,- Ft
vacsora 185,- Ft
napi 788,- Ft

db) diétás reggeli 147,- Ft
diétás tízórai 84,- Ft
diétás ebéd 336,- Ft
diétás uzsonna 84,- Ft
diétás vacsora 210,- Ft
napi 861,- Ft”

2. §

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2017. november 30.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester