23/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 48.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Kőszeg város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője, aljegyzője, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai és a bizottságok külső tagjai, a történelmi egyházak képviselői, Kőszeg város védőnői, valamint a készenléti szolgálatot végző tűzoltók kedvezményes éves bérlettel jogosultak bármely parkolási zónában várakozni.”

2.§

A rendelet 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az év közben váltott éves lakossági bérlet, valamint a kedvezményes éves bérlet ára a bérletek árának a váltás napját is magában foglaló negyedévekre vonatkozó része. A váltás napjához tartozó negyedév teljes negyedévnek számít.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2017. november 30.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester