24/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § vonatkozásában a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében, a 2. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2018. évben 42 500,- Ft-ban állapítja meg.

2. §

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselőit 2018. évre egységesen, az alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítés illeti meg.

3. §

(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 33/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete.

Kőszeg, 2017. december 21.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester