25/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkor-mányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkor-mányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 61. §-a és az azt megelőző alcím, 65. §-a és 6. melléklete.
(2) Hatályát veszti az R. 24. § (1) bekezdésében a „- különös tekintettel a Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási tanácsa (a továbbiakban: társulási tanács) Kőszeget érintő döntéseire -” szövegrész.
(3) Hatályát veszti az R. 53. § (4) bekezdésében az „a 6. melléklet a társulás tanácsára,” szövegrész.

2. §

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2017. december 21.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester