8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés teljesítéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 190 763 966 Ft
Módosított előirányzat 3 491 693 205 Ft
Teljesítés 3 416 610 187 Ft


2. A 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. §

Finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 105 275 000 Ft
Módosított előirányzat 167 180 720 Ft
Teljesítés 167 180 720 FtA bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


3. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
3. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 266 971 345 Ft
Módosított előirányzat 3 629 806 304 Ft
Teljesítés 2 116 099 371 Ft
4. A 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
4. §

Eredeti előirányzat 29 067 621 Ft
Módosított előirányzat 29 067 621 Ft
Teljesítés 29 067 621 Ft


A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.


5. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
5. §

A képviselő-testület a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
 működési célú önkormányzati támogatások 904 368 828 Ft
 működési célú támogatások áht-n belül 416 278 085 Ft
 működési célú saját bevételek 250 897 159 Ft
 közhatalmi bevételek 512 562 876 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 12 658 078 Ft
Működési bevételek összesen: 2 096 765 026 Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 47 819 231 Ft
 felhalmozási célú önkormányzati támogatások 241 939 098 Ft
 felhalmozási célú támogatások áht-n belül 1 011 328 783 Ft
 felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 975 340 Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 17 782 709 Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 1 319 845 161 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 3 416 610 187 Ft
Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 684 163 402 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 163 458 753 Ft
 a dologi jellegű kiadások 777 125 301 Ft
 műk c. egyéb tám áht-n belülre, kívülre,
elvonások, befizetések 262 035 374 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 26 785 300 Ft
Működési kiadások összesen: 1 913 568 130 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 87 359 766 Ft
 felújítások 99 146 475 Ft
 felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre 16 025 000 Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 202 531 241 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 116 099 371 Ft

A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.6. A 2017. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. §

(1) A képviselő-testület a 2017. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár 178 626 Ft
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 13 173 309 Ft
Kőszegi Városi Múzeum 10 137 507 Ft
Kőszegi Szociális Gondozási Központ 8 636 768 Ft
Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI 12 108 390 Ft
Újvárosi Óvoda 7 691 630 Ft
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 17 165 396 Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 1 398 082 216 Ft
2017. évi maradvány összesen: 1 467 173 842 Ft


A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület az intézmények 2017. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 178 626 Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 13 173 309 Ft maradványának felhasználását fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Városi Múzeum képződött 10 137 507 Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött 8 636 768 Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI képződött 12 108 390 Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
Az Újvárosi Óvoda képződött 7 691 630 Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 17 165 396 Ft pénzmaradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
Kőszeg Város Önkormányzatának 1 398 082 216 Ft maradványából 1 353 911 367 Ft az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 44 170 849 Ft felhasználását a szabad maradvány felhasználási terv alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
(3) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet 2018. május 31-én 10 óra 15 perckor lép hatályba.


Kőszeg, 2018. május 31.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)