9/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtásának szabályairól

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában, és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1.§

A rendelet célja Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak állagromlásának megelőzése, a helyi közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása.


2. A rendelet hatálya

2.§

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Kőszeg Város közigazgatási területén az 1. mellékletben megjelölt helyi közutakra.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármű-tulajdonosra, üzembentartóra és járművezetőre, továbbá a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosára, jogszerű használójára, építési-, bontási engedély jogosultjára, aki az (1) bekezdésben megjelölt területre a 3. § (1) bekezdésben meghatározott, megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel (a továbbiakban együttesen: jármű) hajt be, vagy a meghatározott megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű szolgáltatását igénybe veszi.


3. Övezeti lehatárolás

3.§

(1) A képviselő-testület a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés z/2. pontja szerinti „Korlátozott forgalmú övezet (zóna)” jelzőtáblák kihelyezésével 20 tonna súlykorlátozást rendel el a rendelet 1. mellékletében meghatározott utcákban.
A korlátozott forgalmú övezet tábla alá a „Kivéve engedéllyel” táblát kell kihelyezni.
(2) A korlátozott forgalmú övezetbe a 20 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművek közlekedéséhez – a behajtást megelőzően –közútkezelői engedélyt kell beszerezni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozott forgalmú övezetbe közútkezelői engedély nélkül behajthat:
a) a KRESZ 14. § (12) bekezdésében meghatározott jármű,
b) a KRESZ 49. § - ában meghatározott megkülönböztető jelzéssel felszerelt jármű,
c) a kommunális jármű,
d) önkormányzati beruházásoknál és önkormányzati rendezvényeknél közreműködő jármű, és
e) a megengedett össztömeget, tengelyterhelést vagy tengelycsoportterhelést meghaladó jármű közlekedéséhez a 36/2017. (IX.18.) NFM rendeletben foglaltak szerint megadott, érvényes hozzájárulással rendelkező jármű, amennyiben a hozzájárulás tartalmazza a jármű számára előírt útvonalat.
(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti kommunális jármű: a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben meghatározott jármű.


4. A közútkezelői engedély iránti kérelem

4.§

(1) A közútkezelői engedély iránti kérelmet:
a) egy adott járműre vonatkozóan a jármű üzembentartója, tulajdonosa, valamint a jármű vezetője,
b) egy adott járműre vonatkozóan megbízás alapján annak az ingatlannak a tulajdonosa, bérlője, aki a szolgáltatást igénybe veszi, vagy
c) építési-, bontási tevékenységgel érintett ingatlan tulajdonosa, vagy az építtető
nyújthatja be.
(2) A kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon, legalább három munkanappal a behajtást megelőzően kell benyújtani a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán.


5. A közútkezelői engedély kiadásának szabályai

5.§

(1) A közútkezelői engedély kiadásával kapcsolatosan a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében átruházott hatáskörben a polgármester jár el.
(2) A közútkezelői engedély egy kijelölt útvonalon való közlekedésre jogosít fel.
(3) A 3. melléklet szerinti engedélyt a jármű vezetőjének jól látható helyen, a jármű első szélvédője mögött kell elhelyezni, és a közútkezelői engedélyt a járműben kell tartani.
(4) A közútkezelői engedélyről bármilyen formában készített másolat nem használható fel.
(5) A közútkezelői engedély kiadása díjmentes.
(6) Megtagadható a közútkezelői engedély kiadása, ha
a) a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű szállítmánya megbontható, vagy más eszközzel is továbbítható,
b) a helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármű azon közlekedjék.
(7) A közútkezelői engedély lehet eseti vagy határozott időre szóló.
(8) Határozott időre szóló engedély legfeljebb tárgyév december 31. napjáig adható.


6. Záró rendelkezések

6.§

(1) Ez a rendelet 2018. július 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a jelzőtáblával elrendelt össztömeg korlátozás szabályairól szóló 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete.

Kőszeg, 2018. május 31.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester
1. melléklet a 9/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez


Korlátozott forgalmú övezet (zóna) jelzőtáblák kihelyezésével
20 tonna súlykorlátozással érintett utcák jegyzéke:

1. Ady Endre utca
2. Alsó körút
3. Arborétum utca
4. Auguszt János utca
5. Árpád tér
6. Bajcsy-Zsilinszky utca
7. Bechtold István utca
8. Bem József utca
9. Berkenye utca
10. Bersek József utca
11. Bertalan Erzsébet utca
12. Bezerédy Imre utca
13. Borostyánkő utca
14. Chernel utca
15. Ciklámen utca
16. Csőszház utca
17. Diák sétány
18. Diófa utca
19. Faludi Ferenc utca
20. Felső körút
21. Felsőerdő utca
22. Fenyő utca
23. Festetich Imre utca
24. Forrás út
25. Fő tér
26. Freh Alfonz utca
27. Gesztenyefa utca
28. Gyöngyös utca
29. Győry János utca
30. Hadik András utca
31. Hegyalja utca
32. Herman Ottó utca
33. Hermina utca
34. Hunyadi János utca
35. Irottkő utca
36. József forrás utca
37. Kankalin utca
38. Károly Róbert tér
39. Kárpáti Sándor utca
40. Kelcz-Adelffy utca
41. Kereszt utca
42. Kethelyi út
43. Kórház utca
44. Köböl utca
45. Kökény utca
46. Kossuth Lajos utca
47. Lehmann Gottfried utca
48. Liszt Ferenc utca
49. Malomárok utca
50. Mecséry Ferenc utca
51. Meskó utca
52. Munkácsy Mihály utca
53. Munkás utca
54. Napsugár utca
55. Óház út
56. Ólmodi út
57. Ottlik Géza sétány
58. Panoráma körút
59. Park utca
60. Petőfi tér
61. Pék utca
62. Postásrét utca
63. Posztó utca
64. Puskapor utca
65. Rákóczi Ferenc utca 12-79.
66. Rohonci utca
67. Rőtivölgy utca
68. Sánc utca
69. Sáncárok utca
70. Strand sétány
71. Szabóhegyi út
72. Szabóhegy-meszesvölgy
73. Szeder utca
74. Szelestey László utca
75. Szent Anna utca
76. Szent György utca
77. Szent Imre herceg utca
78. Szent Lénárd utca
79. Sziget utca
80. Szőlőskert utca
81. Szűk utca
82. Tamás árok utca
83. Táncsics Mihály utca
84. Tanítóképző utca
85. Téglás köz
86. Temető utca
87. Tüskevár utca
88. Űrhajósok utcája
89. Vaihingen utca
90. Vámház utca
91. Várkör
92. Velemi utca
93. Waisbecker Jenő utca
94. Zrínyi Miklós utca

(A további mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)