10/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet, valamint a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 48. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 2-3. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2c) A történelmi belvárosban lévő szálláshelyek a szobaszámuk után megvásárolt kedvezményes éves parkolóbérlettel a Behajtási rendeletben meghatározott időszakban a Brenner-ház udvarán is jogosultak várakozni.”


2. A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

2. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Behajtási rendelet) 3. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A történelmi belvárosban lévő szálláshelyek a szobaszámuk után vásárolt kedvezményes éves parkoló bérlettel, valamint a behajtási- és várakozási engedéllyel péntek 14.00 órától hétfő 7.00 óráig a Brenner-ház udvarára jogosultak behajtani és várakozni, amely alól kivételt képeznek Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II.1.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében felsorolt kiemelt rendezvények ideje.”

3. §

A Behajtási rendelet 3. § (10) bekezdésében az „egy” szövegrész helyébe a „három” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2018. május 31.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester