11/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) egyes sírhely használati ideje: 25 év, vagy 100 év,
b) kettős sírhely használati ideje: 25 év, vagy 100 év,
c) gyermeksírhely használati ideje: 25 év, vagy 100 év,
d) sírbolt (kripta), használati ideje: 60 év, vagy 100 év,”
2.§

A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2018. május 31.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester1. melléklet a 11/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12. - 17. sorral egészül ki:


(A) (B) (C ) (D)
(1.) Nettó díj Áfa (27%) Bruttó díj12. Egyes sírhely 100 évre
72 000 Ft 19 440 Ft 91 440 Ft
13. Kettes sírhely 100 évre
144 000 Ft 53 330 Ft 197 330 Ft

14. Gyermek sírhely 100 évre 30 000 Ft 8 100 Ft 38 100 Ft
15. Kettes sírbolthely
100 évre 250 000,-Ft 67 500,-Ft 317 500,-Ft
16. Négyes sírbolthely
100 évre 300 000,-Ft 81 000,-Ft 381 000,-Ft
17. Hatos sírbolthely
100 évre 350 000,-Ft 94 500,-Ft 444 500,-Ft