12/2018. (VII. 1.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a Kőszeg város közigazgatási területén található, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szeszesital- kimérést folytató üzletekre (a továbbiakban: vendéglátó üzletek) és azok üzemeltetőire terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az 1. mellékletben meghatározott bálokra,
b) lakodalmak helyszínére, azok időtartama alatt.

2. §

(1) A vendéglátó üzletek vasárnaptól csütörtökig 0500 órától 2400 óráig, pénteken, szombaton, valamint a munkaszüneti napot megelőző napokon 0500 órától 0200 óráig tarthatnak nyitva.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik január 1. napján 0200 órától 0500 óráig terjedő időszakra.

3. §

A rendelet 2. §-át nem kell alkalmazni Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelete szerint Gksz-A/ jelű építési övezetben elhelyezkedő vendéglátó üzletre.


4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésekor már működő vendéglátó üzletek üzemeltetőinek az üzlet nyitva tartását a rendelettel összhangban, a hatálybalépéstől számított 15 napon belül újra meg kell határozni, és azt a jegyzőhöz be kell jelenteni.

Kőszeg, 2018. június 28.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester1. melléklet a 12/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelethezBálok1. Borbál
2. Concordia Bál
3. Egyházközségi Bál
4. Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Farsangi Bálja
5. Horvát Bál
6. Iparos Bál
7. Iskolai bálok
8. Jelmezes Fúvós Farsangi Bál
9. Kőszegfalvi Farsangi Bál
10. Kőszegi Baráti Kör Batyus Bálja
11. Német Nemzetiségi Önkormányzat Bálja
12. SZM-bálok