14/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklet 2. pontja az 1. melléklet szerint módosul.


2.§

A Rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:5 mezőjében az „Állványozás” szövegrész helyébe az „Állványozás (kivéve műemlék és helyi védett épületek)” szöveg lép.


3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2018. augusztus 30.


Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester
1. melléklet a 14/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

A Rendelet 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:


(A) (B) (C) (D) (E)
(1.) (Közterület-használat jogcíme) (I. zóna) (II. zóna) (Egyéb)


5a. Állványozás (műemlék és helyi védett épületek esetében) 10 10 10 Ft/m2/nap