15/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
”a) egyes sírhely használati ideje: 25 év,
b) kettős sírhely használati ideje: 25 év,
c) gyermeksírhely használati ideje: 25 év,
d) sírbolt (kripta), használati ideje: 60 év.”

2.§

A Rendelet 2. melléklet A) pontja az 1. melléklet szerint módosul.

3.§

Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 12-17. sora.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2018. augusztus 30.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester