16/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdésében a „hétfőn, szélcsendes időben” szövegrész helyébe a „hétfőn 7.00-19.00 között, szélcsendes időben” szöveg lép.
(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében a „hétfőn, szélcsendes időben” szövegrész helyébe a „hétfőn 7.00-19.00 között, szélcsendes időben” szöveg lép.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2018. augusztus 30.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester