17/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet, valamint a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 48. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 2. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A díjköteles várakozási területek közül a Brenner-ház udvarán található várakozóhelyet díjmentesen vehetik igénybe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerülete tulajdonában vagy üzembentartásában lévő járművek.”


2. A történelmi belváros gépjármű-
közlekedésének szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosítása

2. §

Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdésében a „A Kelcz-Adelffy utca 10/B. szám alatti belső parkoló megközelítésére és az ott történő várakozásra a Városház utcában és a Kelcz-Adelffy utcában ingatlantulajdonnal, lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők jogosultak lakossági parkoló bérlettel együtt.” szövegrész.


3. Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2018. szeptember 27.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester