19/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2018. október 25.


Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester
1. melléklet a 19/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez


A fajlagos alaplakbérek mértéke

A B C D
1 Komfortfokozat Bérbeadás jellege
2 Szociális
Ft/m2 Költségelvű
Ft/m2 Piaci
Ft/m2
3 Összkomfortos: 550 680 1000
4 Komfortos I.
(gázkonvektoros fűtéssel) 430 600 900
5 Komfortos II.
(nem gázkonvektoros fűtéssel) 350 550 850
6 Félkomfortos 200 - -
7 Komfort nélküli 100 - -