20/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló 27/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Állami Egészségügyi Ellátó Központ mint országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló 27/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. melléklet 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola,”


2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete a következő 1.40. ponttal egészül ki:
„1.40. Malom utca.”
(2) A Rendelet 1. melléklete a következő 2.32.-2.35. ponttal egészül ki:
„2.32. Hosszú nemes dűlő,
2.33. Kenyérhegyi út,
2.34. Libaszőlő út,
2.35. Poncichter út.”


3. §

(1) A Rendelet 2. melléklete a következő 1.78. ponttal egészül ki:
„1.78. Malom utca.”
(2) A Rendelet 2. melléklete a következő 2.68.-2.71. ponttal egészül ki:
„2.68. Hosszú nemes dűlő,
2.69. Kenyérhegyi út,
2.70. Libaszőlő út,
2.71. Poncichter út.”

4. §

A Rendelet 3. melléklete a következő 1.70.-1.74. ponttal egészül ki:
„1.70. Hosszú nemes dűlő,
1.71. Kenyérhegyi út,
1.72. Libaszőlő út,
1.73. Malom utca,
1.74. Poncichter út.”


5. §

(1) A Rendelet 5. melléklete a következő 1.44. ponttal egészül ki:
„1.44. Hosszú nemes dűlő.”
(2) A Rendelet 5. melléklete a következő 2.30. ponttal egészül ki:
„2.30. Malom utca.”
(3) A Rendelet 5. melléklete a következő 3.46. ponttal egészül ki:
„3.46. Kenyérhegyi út.”
(4) A Rendelet 5. melléklete a következő 4.36-4.37. ponttal egészül ki:
„4.36. Libaszőlő út,
4.37. Poncichter út.”


6. §

A Rendelet 1. melléklet 1.17. pontjában, a 2. melléklet 1.35. pontjában, a 3. melléklet 1.31. pontjában és az 5. melléklet 4.15. pontjában a „Kelcz-Adelffy” szövegrész helyébe a „Kelcz Adelffy” szöveg lép.


7. §

A Rendelet 6. melléklet 1.1. pontjában, 2.2.-2.3. pontjában és 4.2. pontjában a „Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde” szövegrész helyébe a „Központi Óvoda és Bölcsőde” szöveg lép.


8. §

Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2) bekezdése.9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2018. október 25.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester