24/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ab) diétás reggeli 86,- Ft
diétás tízórai 44,- Ft
diétás ebéd 305,- Ft
diétás uzsonna 88,- Ft
napi 523,- Ft”

2. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdés b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) óvodában:

ba) tízórai 82,- Ft
ebéd 277,- Ft
uzsonna 82,- Ft
napi 441,- Ft

bb) diétás tízórai 105,- Ft
diétás ebéd 310,- Ft
diétás uzsonna 100,- Ft
napi 515,- Ft

c) általános iskolában:

ca) tízórai 117,- Ft
ebéd 325,- Ft
uzsonna 83,- Ft
napi 525,- Ft


cb) diétás tízórai 147,- Ft
diétás ebéd 359,- Ft
diétás uzsonna 126,- Ft
napi 632,- Ft

d) középfokú iskolában és kollégiumban:

da) reggeli 120,- Ft
tízórai 84,- Ft
ebéd 335,- Ft
uzsonna 84,- Ft
vacsora 185,- Ft
napi 808,- Ft

db) diétás reggeli 147,- Ft
diétás tízórai 84,- Ft
diétás ebéd 369,- Ft
diétás uzsonna 84,- Ft
diétás vacsora 210,- Ft
napi 894,- Ft”

3. §

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2018. november 29.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester