1/2019. (I. 1.) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 22/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében a kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 22/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A Képviselő-testület a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2019. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.”


2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kőszeg, 2019. január 24.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester