5/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben meghatározott választások során, a választási kampány időszaka alatt a jelöltek, jelölő szervezetek az önkormányzat által kihelyezett, a 11. mellékletben szavazókörönként kijelölt közterületeken lévő 3-3 db mobil hirdető-berendezésen díj fizetése nélkül összesen legfeljebb 2 db A3, vagy 4 db A4 méretű plakátot helyezhetnek el.
(2) Az (1) bekezdésen túl önálló hirdetőberendezés kihelyezésére nincs lehetőség.”

2. §

A Rendelet 11. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

(1) Hatályát veszti a Rendelet 19. § (3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3) bekezdésében a „1989. évi III.” szövegrész.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2019. március 28.


Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet az 5/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2000. (II.1.) önkormányzati rendelethez
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben meghatározott választások során a választási kampány időszaka alatt az önkormányzat által kihelyezett mobil hirdető-berendezések szavazókörönkénti helye:

1. Csónakázó-tó buszmegálló
2. Károly Róbert tér
3. Rajnis utca 7. előtt – vasaló ház
4. Liszt Ferenc utca – buszpályaudvar
5. Velemi-Írottkő utcák sarka
6. Temető és Szent Imre herceg utcák sarka
7. Rohonci utca 40.
8. Kórház utca 7. előtt
9. Kőszegfalvi út 52. előtt - Óvoda és klub”