10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés teljesítéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 1 928 293 772 Ft
Módosított előirányzat 2 308 632 922 Ft
Teljesítés 2 344 564 013 Ft


2. A 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. §

Finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 1 369 911 367 Ft
Módosított előirányzat 1 467 173 842 Ft
Teljesítés 1 467 173 842 FtA bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


3. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
3. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 3 269 655 212 Ft
Módosított előirányzat 3 747 256 837 Ft
Teljesítés 2 502 614 621 Ft
4. A 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
4. §

Eredeti előirányzat 28 549 927 Ft
Módosított előirányzat 28 549 927 Ft
Teljesítés 28 549 927 Ft


A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.


5. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
5. §

A képviselő-testület a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
 működési célú önkormányzati támogatások 884 925 144 Ft
 működési célú támogatások áht-n belül 150 676 818 Ft
 működési célú saját bevételek 273 819 258 Ft
 közhatalmi bevételek 491 926 428 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 16 115 507 Ft
Működési bevételek összesen: 1 817 463 155 Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási bevételek 188 468 847 Ft
 felhalmozási célú önkormányzati támogatások 128 801 000 Ft
 felhalmozási célú támogatások áht-n belül 183 992 082 Ft
 felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 7 555 391 Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 18 283 538 Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 527 100 858 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 344 564 013 Ft
Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 764 474 254 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 161 222 646 Ft
 a dologi jellegű kiadások 876 524 539 Ft
 műk c. egyéb tám áht-n belülre, kívülre,
elvonások, befizetések 80 518 710 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 24 750 525 Ft
Működési kiadások összesen: 1 907 490 674 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 454 757 739 Ft
 felújítások 128 456 704 Ft
 felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre 11 909 504 Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 595 123 947 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 2 502 614 621 Ft

A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással meg-valósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.


6. A 2018. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. §

(1) A képviselő-testület a 2018. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár 28 490 435 Ft
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 13 312 790 Ft
Kőszegi Városi Múzeum 8 190 721 Ft
Kőszegi Szociális Gondozási Központ 20 452 370 Ft
Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI 11 478 149 Ft
Újvárosi Óvoda 6 257 899 Ft
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 4 018 172 Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 1 218 315 989 Ft
2018. évi maradvány összesen: 1 310 516 525 Ft


A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület az intézmények 2018. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 28 490 435 Ft maradványából 25 315 576 Ft a 2019. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a fennmaradó 3 174 859 Ft maradványnak fel-használását fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 13 312 790 Ft maradványából 13 131 114 Ft a 2019. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a fennmaradó 181 676 Ft maradványnak maradványának felhasználását fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány fel-használási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Városi Múzeum képződött 8 190 721 Ft maradványából 2 500 000 Ft a 2019. évi Intézméyi költségvetésben feltüntetésre került, a fennmaradó 5 690 721 Ft maradványnak maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött 20 452 370 Ft maradványából 2 280 000 Ft a 2019. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a fennmaradó 18 172 370 Ft maradványnak maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI képződött 11 478 149 Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
Az Újvárosi Óvoda képződött 6 257 899 Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségek-re, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 4 018 172 Ft pénzmaradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
Kőszeg Város Önkormányzatának 1 218 315 989 Ft maradványából 1 197 863 412 Ft az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 20 452 577 Ft felhasználását a szabad maradvány fel-használási terv alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
Az Intézményektől visszavonásra kerülő 25 523 531 Ft felhasználását a 7. mellékletben szereplő részletezésszerint engedélyezi.
(3) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kőszeg, 2019. május 30.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket és információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)