23/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2020. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § vonatkozásában a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében, a 2. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2020. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

2. §

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselőit 2020. évre egységesen, az alapilletményük 20%-át kitevő illetménykiegészítés illeti meg.

3. §

(1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 22/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete.

Kőszeg, 2019. november 28.
Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester


Záradék:

A rendelet kihirdetve a Városháza hirdetőtábláján.
A rendelet kihirdetésének a napja: 2019. november 29.
A rendelet hatályba lépésnek a napja: 2020. január 1.

Kőszeg, 2019. november 29.

Dr. Zalán Gábor
jegyző