8/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:


1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. április 1-től 2020. június 30-ig az idényjellegű (szezonális) árusítás, a saját üzlethelyiség előtti fagylalt, valamint a vendéglátóipari előkert céljára kért közterület-használat esetén a közterület-használatáért fizetendő díj, vendéglátóipari előkert esetén az első részlet megfizetése - a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 2020. június 30-át követő 15 napon belül kell megfizetni. Vendéglátóipari előkert esetén a második részlet megfizetésének határideje 2020. szeptember 30.”

2.§

Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2020. március 30.

Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester