15/2020. (V. 1.) önkormányzati rendelete szájmaszk viselési kötelezettségről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet 3. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1.§

(1) A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján Kőszegen a lakóhely, a tartózkodási hely és a magánlakás annak 4. §-ában meghatározott alapos indokkal történő elhagyása kizárólag szájmaszk viselése mellett megengedett.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kell szájmaszkot viselni, amennyiben a lakóhely, tartózkodási hely, magánlakás elhagyására a Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés d) pontjában szabályozott egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés céljából kerül sor.

2. §

Ez a rendelet 2020. május 2-án 05.00 órakor lép hatályba és 2020. május 4-én hatályát veszti.Dr. Zalán Gábors.k. Básthy Béla s.k.
jegyző polgármester