16/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelete a településen működő piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

(1) Saját és családja érdekében a 65. életévet betöltött személy – a szájat és az orrot eltakaró eszköz viselése mellett - a kőszegi piacot 08.00 és 10.00 óra közötti időben látogathatja.
(2) A kőszegi piacon 08.00 és 10.00 óra közötti időben az ott árusítók kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

2. §

A 1. §-ban meghatározott előírás érvényesítése a piacot fenntartó és üzemeltető Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Nonprofit Kft. felelőssége.

3. §

Ez a rendelet 2020. május 8-án lép hatályba.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester