31/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

A tömegközlekedési várakozóhelyeken, a kőszegi piac és temető területén, a vallási közösségek épületeinél szertartásra, gyermekjóléti, köznevelési, egészségügyi és szociális intézményekbe, élelmiszerüzletekbe, postai épületekbe érkezés, valamint távozás ideje alatt a bejáratuktól számított 30 méteres körzetben a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot oly módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.


2. §

A 1. §-ban meghatározott előírás érvényesítése a piac és temető tekintetében az üzemeltető Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Nonprofit Kft. felelőssége, egyéb esetekben a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni a rendelkezések betartását.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. december 11-én hatályát veszti.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester