20/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. április 1-től 2020. június 30-ig az idényjellegű (szezonális) árusítás és a saját üzlethelyiség előtti fagylaltárusítás céljára kért közterület-használat esetén a közterület-használatáért fizetendő díjat 2020. június 30-át követő 15 napon belül kell megfizetni.”

2.§

A Rendelet 9. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. április 1-től 2020. április 30-ig, valamint 2020. szeptember 1-től 2020. október 31-ig a vendéglátóipari előkert céljára kért közterület-használat esetén a közterület-használatáért fizetendő díjat 2020. július 15-ig kell megfizetni.”

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester