22/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés teljesítéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 034 033 501 Ft
Módosított előirányzat 3 257 571 913 Ft
Teljesítés 3 134 654 483 Ft


2. A 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. §

Finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 1 296 090 104 Ft
Módosított előirányzat 1 365 516 525 Ft
Teljesítés 1 345 043 245 Ft


A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


3. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
3. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 3 300 180 387 Ft
Módosított előirányzat 4 593 145 220 Ft
Teljesítés 3 079 345 701 Ft


4. A 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
4. §

Eredeti előirányzat 29 943 218 Ft
Módosított előirányzat 29 943 218 Ft
Teljesítés 29 943 218 Ft


A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.


5. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
5. §

A képviselő-testület a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
 működési célú önkormányzati támogatások 982 080 957 Ft
 működési célú támogatások áht-n belül 297 177 542 Ft
 működési célú saját bevételek 283 242 607 Ft
 közhatalmi bevételek 516 735 196 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 3 877 732 Ft
Működési bevételek összesen: 2 083 114 034 Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási bevételek 34 570 731 Ft
 felhalmozási célú önkormányzati támogatások 30 000 000 Ft
 felhalmozási célú támogatások áht-n belül 965 344 136 Ft
 felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 947 694 Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 20 677 888 Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 1 051 540 449 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 3 134 654 483 Ft
Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 811 147 391 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 161 577 529 Ft
 a dologi jellegű kiadások 1 028 590 530 Ft
 műk c. egyéb tám áht-n belülre, kívülre,
elvonások, befizetések 118 009 937 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 30 475 738 Ft
Működési kiadások összesen: 2 149 801 125 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 819 421 026 Ft
 felújítások 93 461 743 Ft
 felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre 16 661 807 Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 929 544 576 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 079 345 701 Ft

A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.6. A 2019. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. §

(1) A képviselő-testület a 2019. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár 6 840 417 Ft
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 54 937 649 Ft
Kőszegi Városi Múzeum 9 921 246 Ft
Kőszegi Szociális Gondozási Központ 19 474 386 Ft
Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI 15 494 231 Ft
Újvárosi Óvoda 2 806 061 Ft
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 20 851 045 Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 1 240 083 774 Ft
2019. évi maradvány összesen: 1 370 408 809 Ft


A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület az intézmények 2019. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 6 840 417 Ft maradványából 2 662 305 Ft a 2020. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a fennmaradó 4 178 112 Ft maradvány elvonásra kerül.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 54 937 649 Ft maradványából 41 277 028 Ft a 2020. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, 13 519 561 Ft maradvány elvonásra kerül, a fennmaradó 141 060 Ft az Intézmény kérésének megfelelően a védekezési kiadásaikra az Intézménynél marad.
A Kőszegi Városi Múzeum képződött 9 921 246 Ft maradványából 1 400 000 Ft a 2020. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a fennmaradó 8 521 246 Ft maradvány elvonásra kerül.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött 19 474 386 Ft maradványa elvonásra kerül.
A Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI képződött 15 494 231 Ft maradványából 12 235 600 maradvány elvonásra kerül, 1 923 041 Ft a Horvátzsidányi tagóvoda fenntartójának, 1 335 590 Ft a Peresznyei tagóvoda fenntartójának visszautalásra kerül.
Az Újvárosi Óvoda képződött 2 806 061 Ft maradványából 2 226 756 maradvány elvonásra kerül, 579 306 Ft a Velemi tagóvoda fenntartójának visszautalásra kerül.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 20 851 045 Ft maradványából 20 000 000 Ft elvonásra kerül, a fennmaradó 851 041 Ft az Intézmény kérésének megfelelően a védekezési kiadásaikra az Intézménynél marad.
Kőszeg Város Önkormányzatának 1 240 083 774 Ft maradványából 1 210 000 000 Ft az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 30 083 774 Ft felhasználását a szabad maradvány felhasználási terv alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
Az intézményektől visszavonásra kerülő 80 000 000 Ft felhasználása a 7. mellékletben szereplő részletezésszerint engedélyezi.
(3) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)