28/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester1. melléklet a 28/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelethez


A fajlagos alaplakbérek mértéke

A B C D
1 Komfortfokozat Bérbeadás jellege
2 Szociális
Ft/m2 Költségelvű
Ft/m2 Piaci
Ft/m2
3 Összkomfortos: 770 990 1320
4 Komfortos I.
(gázkonvektoros fűtéssel) 605 800 1100
5 Komfortos II.
(nem gázkonvektoros fűtéssel) 440 715 990
6 Félkomfortos 250 - -
7 Komfort nélküli 150 - -