30/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) bölcsődében:

aa) reggeli 87,- Ft
tízórai 45,- Ft
ebéd 318,- Ft
uzsonna 91,- Ft
napi 541,- Ft

ab) diétás reggeli 102,- Ft
diétás tízórai 52,- Ft
diétás ebéd 361,- Ft
diétás uzsonna 104,- Ft
napi 619,- Ft

b) óvodában:

ba) tízórai 97,- Ft
ebéd 328,- Ft
uzsonna 97,- Ft
napi 522,- Ft


bb) diétás tízórai 124,- Ft
diétás ebéd 367,- Ft
diétás uzsonna 118,- Ft
napi 609,- Ft

c) általános iskolában:

ca) tízórai 138,- Ft
ebéd 384,- Ft
uzsonna 98,- Ft
napi 620,- Ft


cb) diétás tízórai 174,- Ft
diétás ebéd 423,- Ft
diétás uzsonna 149,- Ft
napi 746,- Ft

d) középfokú iskolában és kollégiumban:

da) reggeli 142,- Ft
tízórai 99,- Ft
ebéd 396,- Ft
uzsonna 99,- Ft
vacsora 219,- Ft
napi 955,- Ft

db) diétás reggeli 174,- Ft
diétás tízórai 99,- Ft
diétás ebéd 436,- Ft
diétás uzsonna 99,- Ft
diétás vacsora 248,- Ft
napi 1056,- Ft”

2. §

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester