6/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „60.000,- Ft” szövegrész helyébe a „30.000,- Ft” szöveg lép.
(2) Az R. 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „54.000,- Ft” szövegrész helyébe a „27.000,- Ft” szöveg lép.
(3) Az R. 2. § (1) bekezdés ca) pontjában a „18.000,- Ft” szövegrész helyébe a „9.000,- Ft” szöveg lép.

2. §

Hatályát veszti az R. 2. § (1) bekezdés cb) pontja.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Zalán Gábor s.k Básthy Béla s.k.
jegyző polgármester