13/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló 27/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró országos tisztifőorvos, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály mint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével –, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló 27/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester
1. melléklet a 13/2021. (III. 21.) önkormányzati rendelethez


„5. melléklet a 27/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelethez

A VÉDŐNŐI ELLÁTÁS KÖRZETEI1. számú körzet:

1.1. Árpád tér,
1.2. Berkenye utca,
1.3. Bertalan Erzsébet utca,
1.4. Bezerédy Imre utca,
1.5. Borostyánkő utca,
1.6. Borsmonostori út,
1.7. Csőszház utca,
1.8. Diófa utca,
1.9. Erdő utca,
1.10. Felső körút,
1.11. Fenyő utca,
1.12. Hegyalja utca,
1.13. Herman Ottó utca,
1.14. Hermina utca,
1.15. Hosszú nemes dűlő,
1.16. Kálvária utca,
1.17. Károlyi Mihály utca,
1.18. Kethelyi út,
1.19. Királyvölgy,
1.20. Királyvölgyi utca,
1.21. Kossuth Lajos utca,
1.22. Köböl dűlő, Köböl utca,
1.23. Kökény utca,
1.24. Lehmann Gottfried utca,
1.25. Lékai út,
1.26. Liszt Ferenc utca,
1.27. Meskó utca,
1.28. Munkácsy Mihály utca,
1.29. Munkás utca,
1.30. Park utca,
1.31. Postásrét utca,
1.32. Rőti völgy utca,
1.33. Sigray Jakab utca 24-26-28.,
1.34. Sörgyár utca,
1.35. Szabóhegyi út,
1.36. Szeder utca,
1.37. Szelestey László utca,
1.38. Sziget utca,
1.39. Szőlőskert utca,
1.40. Szük utca,
1.41. Temető utca,
1.42. Vámház utca,
1.43. Külterület,
1.44. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde székhely intézménye,
továbbá a körzethez tartozik:
1.45. Kiszsidány község teljes közigazgatási területe.

2. számú körzet:

2.1. Aradi vértanúk parkja,
2.2. Bechtold István utca,
2.3. Bercsényi Miklós utca,
2.4. Bersek József utca,
2.5. Chernel utca,
2.6. Deák Ferenc utca,
2.7. Dózsa György utca,
2.8. Gyöngyös utca,
2.9. Hétforrás,
2.10. Hörmann-forrás,
2.11. Irottkő út,
2.12. Kastélykert lakópark,
2.13. Keresztkút,
2.14. Kiss János utca,
2.15. Lehmann kapitány utca,
2.16. Malom utca,
2.17. Malomárok utca,
2.18. Ottlik Géza sétány,
2.19. Ólmodi út,
2.20. Pék utca,
2.21. Posztó utca,
2.22. Schneller István utca,
2.23. Sigray Jakab utca 1-22.,
2.24. Táblaház utca,
2.25. Táncsics Mihály utca,
2.26. Vaihingen utca,
2.27. Velemi út,
2.28. Zrínyi Miklós utca,
2.29. Külterület,
2.30. Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium óvodája,
2.31. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Felsővárosi Tagóvodája,
továbbá a körzethez tartozik:
2.32. Horvátzsidány község teljes közigazgatási területe,
2.33. a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tagóvodája,
2.34. a Bersek József Általános Iskola Horvátzsidányi Tagiskolája.


3. számú körzet:

3.1. Alsó körút,
3.2. Auguszt János utca,
3.3. Bajcsy-Zsilinszky utca,
3.4. Cáki út,
3.5. Ciklámen tér,
3.6. Csepregi út,
3.7. Dr. Ambró Gyula utca,
3.8. Faludi Ferenc utca,
3.9. Fehér sáfrány utca,
3.10. Felsőerdő út,
3.11. Forintos Mátyás utca,
3.12. Forrás út,
3.13. Gábor Áron utca,
3.14. Gyöp utca,
3.15. Hörmann Mihály utca,
3.16. József-forrás utca,
3.17. Kárpáti Sándor utca,
3.18. Kenyérhegyi út,
3.19. Kórház utca,
3.20. Kövecses dűlő,
3.21. Lóránt Gyula utca,
3.22. Mecséry Ferenc utca,
3.23. Mohás út,
3.24. Napsugár utca,
3.25. Óház út,
3.26. Panoráma körút,
3.27. Pogányi út,
3.28. Posztógyár utca,
3.29. Puskapor utca,
3.30. Rákóczi Ferenc utca,
3.31. Rohonci utca,
3.32. Sánc utca,
3.33. Sáncárok utca,
3.34. Strand sétány,
3.35. Szabóhegy-meszes völgy,
3.36. Szent Lénárd utca,
3.37. Tamás árok utca,
3.38. Tamás köz,
3.39. Tanítóképző utca,
3.40. Téglás köz,
3.41. Tölgyes út,
3.42. Tüskevár utca,
3.43. Vízmű utca,
3.44. Waisbecker Jenő utca,
3.45. Külterület,
továbbá a körzethez tartozik:
3.46. Ólmod község teljes közigazgatási területe,
3.47. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Újvárosi Tagóvodája.

4. számú körzet:

4.1. Ady Endre utca,
4.2. Arborétum utca,
4.3. Bem József utca,
4.4. Erdészház utca,
4.5. Festetich Imre utca,
4.6. Fő tér,
4.7. Freh Alfonz utca,
4.8. Gesztenyefa utca,
4.9. Győry János utca,
4.10. Hadik András utca,
4.11. Hunyadi János utca,
4.12. Jurisics tér,
4.13. Kankalin utca,
4.14. Károly Róbert tér,
4.15. Kelcz Adelffy utca,
4.16. Kereszt utca,
4.17. Kincs apát köz,
4.18. Köböl dűlő, Köböl utca,
4.19. Kőszegfalvi utca,
4.20. Libaszőlő út,
4.21. Mélyút utca,
4.22. Petőfi tér,
4.23. Poncichter út,
4.24. Polgárszőlők dűlő,
4.25. Rajnis utca,
4.26. Rómer Flóris utca,
4.27. Szent Anna utca,
4.28. Szent György utca,
4.29. Szent Imre herceg utca,
4.30. Szombathelyi út,
4.31. Űrhajósok utcája,
4.32. Vadvirág utca,
4.33. Várkör,
4.34. Városház utca,
4.35. Vasút utca,
4.36. Külterület,
4.37. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kőszegfalvi Tagóvodája,
továbbá a körzethez tartozik:
4.38. Peresznye község teljes közigazgatási területe,
4.39. a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Peresznyei Telephelye.”
2. melléklet a 13/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelethez


„6. melléklet a 27/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelethez


AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS KÖRZETEI1. számú körzet:

1.1. Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium általános iskolája és gimnáziuma
1.2. Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola


2. számú körzet:

2.1. Bersek József Általános Iskola székhely intézménye
2.2. Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
2.3. Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium


3. számú körzet:

3.1. Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium"