16/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés teljesítéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:1. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 780 021 684 Ft
Módosított előirányzat 6 742 028 255 Ft
Teljesítés 6 272 218 280 Ft


2. A 2020. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. §

Finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 1 255 339 333 Ft
Módosított előirányzat 1 370 408 969 Ft
Teljesítés 1 397 630 485 FtA bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


3. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
3. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 4 000 834 297 Ft
Módosított előirányzat 8 077 910 504 Ft
Teljesítés 3 005 654 897 Ft


4. A 2020. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
4. §

Eredeti előirányzat 34 526 720 Ft
Módosított előirányzat 34 526 720 Ft
Teljesítés 34 526 720 Ft


A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.


5. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

A képviselő-testület a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
 működési célú önkormányzati támogatások 1 019 993 706 Ft
 működési célú támogatások áht-n belül 310 391 037 Ft
 működési célú saját bevételek 247 217 043 Ft
 közhatalmi bevételek 443 253 070 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 5 233 318 Ft

Működési bevételek összesen: 2 026 088 174 Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási bevételek 36 154 942 Ft
 felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3 695 346 000 Ft
 felhalmozási célú támogatások áht-n belül 1 701 735 Ft
 felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 503 442 984 Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 9 484 445 Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 4 246 130 106 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 6 272 218 280 Ft

Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 809 525 038 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 145 017 006 Ft
 a dologi jellegű kiadások 990 046 370 Ft
 műk c. egyéb tám áht-n belülre, kívülre,
elvonások, befizetések 164 586 700 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 32 527 700 Ft

Működési kiadások összesen: 2 141 702 814 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 749 673 570 Ft
 felújítások 91 553 653 Ft
 felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre 22 724 860 Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 863 952 083 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 3 005 654 897 FtA 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.


6. A 2020. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA


6. §


(1) A képviselő-testület a 2020. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár 0 Ft

Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 71 047 342 Ft

Kőszegi Városi Múzeum 2 632 652 Ft

Kőszegi Szociális Gondozási Központ 31 056 022 Ft

Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde 17 914 201 Ft

Újvárosi Óvoda 131 418 Ft

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 12 318 074 Ft

Kőszeg Város Önkormányzata 4 494 567 439 Ft


2020. évi maradvány összesen: 4 629 667 148 Ft


A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.


(2) A képviselő-testület az intézmények 2020. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 71 047 342 Ft maradványából 32 741 851 Ft a 2021. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, 38 305 492 Ft maradvány elvonásra kerül.
A Kőszegi Városi Múzeum képződött 2 632 652 Ft maradvány elvonásra kerül.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött 31 056 022 Ft maradványa elvonásra kerül.
A Kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde képződött 17 914 201 Ft maradványából 1 670 995 Ft az Intézmény marad, 8 962 210 Ft maradvány elvonásra kerül, 3 649 554 Ft a Horvátzsidányi tagóvoda fenntartójának, 1 095 976 Ft a Peresznyei telephely óvoda fenntartójának visszautalásra kerül, 2 666 884 Ft a Velemi tagóvoda fenntartójának visszautalásra kerül. A megszűnt Újvárosi Óvoda képződött 131 418 Ft maradvány elvonásra kerül.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 12 318 074 Ft maradvány elvonásra kerül.
Kőszeg Város Önkormányzatának 4 494 567 439 Ft maradványából 4 530 699 852 Ft az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.13.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A különbözet – 36 132 413 Ft a 7. melléklet szerint a működési kiadásaiból engedélyezi visszavonni.

Az Intézményektől visszavonásra kerülő 93 274 449 Ft felhasználása a 7. mellékletben szereplő részletezés szerint engedélyezi.
(3) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.


7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)