17/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzati képviselők részére havi 60.000,- Ft tiszteletdíjat, mint alapdíjat,
b) a bizottsági elnökök részére, az alapdíjon felül, az alapdíj 90%-ának megfelelő 54.000,- Ft tiszteletdíjat,
c) a bizottsági tagok részére
ca) önkormányzati képviselők esetén - az alapdíjon felül - bizottsági tagságonként az alapdíj 30 %-ának megfelelő, 18.000,- Ft/hó tiszteletdíjat,
cb) külső bizottsági tagság esetén 25.000,- Ft/hó tiszteletdíjat
állapít meg.”

2. §

Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Dr. Zalán Gábor s.k. Básthy Béla s.k.
jegyző polgármester