25/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete 11. §-ában a „Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének „Kőszeg Város Művelődéséért” Szabályzata” szövegrész helyébe az „a 91/2021. (V. 27.) polgármesteri határozattal elfogadott Hűségjutalomról szóló szabályzat” szöveg lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester