29/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésében és 151. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege

a) bölcsődében:

aa) reggeli 94,- Ft
tízórai 49,- Ft
ebéd 345,- Ft
uzsonna 98,- Ft
napi 586,- Ft

ab) diétás reggeli 110,- Ft
diétás tízórai 57,- Ft
diétás ebéd 391,- Ft
diétás uzsonna 113,- Ft
napi 671,- Ft

b) óvodában:

ba) tízórai 105,- Ft
ebéd 356,- Ft
uzsonna 105,- Ft
napi 566,- Ft

bb) diétás tízórai 135,- Ft
diétás ebéd 398,- Ft
diétás uzsonna 128,- Ft
napi 661,- Ft


c) általános iskolában:

ca) tízórai 150,- Ft
ebéd 417,- Ft
uzsonna 106,- Ft
napi 673,- Ft


cb) diétás tízórai 189,- Ft
diétás ebéd 459,- Ft
diétás uzsonna 162,- Ft
napi 810,- Ft

d) középfokú iskolában és kollégiumban:

da) reggeli 153,- Ft
tízórai 108,- Ft
ebéd 430,- Ft
uzsonna 108,- Ft
vacsora 237,- Ft
napi 1036,- Ft

db) diétás reggeli 189,- Ft
diétás tízórai 108,- Ft
diétás ebéd 473,- Ft
diétás uzsonna 108,- Ft
diétás vacsora 269,- Ft
napi 1147,- Ft”

2. §

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.


Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester