30/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

Az Ör. 4. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„A közművelődési intézmény heti öt napon 11 órában, egy napon 8 órában, továbbá egy napon 7 órában tart nyitva.”


3. §

Az Ör. 4. § (2) bekezdés b) pontjában az „igény szerint” szövegrész helyébe az „évente egy alkalommal” szöveg lép.

4. §

Hatályát veszti az Ör. 1 és 2. alcíme, továbbá 6 és 7. alcíme.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester