31/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete a következő 3.4. ponttal egészül ki:
„3.4. Javaslatot tesz a „Jó tanuló és jó sportoló” elismerésben részesítendő tanulókra.”

2. §

Az SZMSZ 4. melléklete a következő 2.5. ponttal egészül ki:
„2.5. Dönt a gyermekek nyári táborozásához nyújtott támogatás elszámolásához benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásáról.”


3. §

Az SZMSZ 5. melléklete a következő 27. ponttal egészül ki:
„27. Gyakorolja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ában meghatározott településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos hatásköröket.”

4. §

Az SZMSZ 63. § (2) bekezdésében a „Kőszeg, Rákóczi F. u. 91.” szövegrész helyébe a „Kőszeg, Árpád tér 2. fszt. 3.” szöveg lép.

5. §

Az SZMSZ 5. melléklet 23. pontjában a „Jó tanuló, jó sportoló” szövegrész helyébe a „Jó tanuló és jó sportoló” szöveg lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester