5/2024. (III. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”(1) A város területén üzemelő köztemetők: Kőszeg, Temető u. 30. (3524, 3525 hrsz), Lóránt Gyula u. 13. (0195/15 hrsz) és a Kőszegfalvi u. 169 hrsz alatt nyilvántartott temetők (a továbbiakban: köztemetők).
(2) A köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásáról az önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik.”


2.§

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

”4.§ A temetési helyek méretei (hosszúság x szélesség):
a) egyes sírhely: 2,1 m x 0,9 m,
b) kettős sírhely: 2,1 m x 1,9 m,
c) gyermeksírhely: 1,3 m x 0,6 m,
d) díszsírhely: 2,5 m x 1 m.
e) urnafülke (kolumbáriumban): 0,3 m x 0,3 m.
f) urnasírhely: 0,8 m x 0,6 m.”


3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester