1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Mi tartozik még a rendelethez:
Mellékletek olvasása
1. melléklet: Forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
2. melléklet: Versenyeztetési szabályzat
3. melléklet: Pályázat városrehabilitációs kölcsön igénylésére
4. melléklet: Szerződés városrehabilitációs kölcsön nyújtásáról és jelzálogjog alapításáról
[A 12/2007. (IV. 10.), a 17/2007. (IV. 20.), a 21/2007. (V. 25.), a 23/2007. (VII. 1.), a 30/2007. (XI. 12.), a 33/2007. (XI. 30.), a 8/2008. (III. 31.), a 27/2008. (IX. 1.), az 5/2009. (II. 15.), a 11/2009. (III. 30.), a 25/2009. (VIII. 28.), a 36/2009. (XII. 18.), a 9/2010. (III. 8.), a 19/2010. (VI. 1.), a 30/2010. (XI. 29.), a 4/2011. (I. 31.), a 9/2011. (V. 2.), a 15/2011. (IX. 30.), a 6/2013. (III. 1.) és a 16/2013. (IV. 26.), a 22/2013. (VI. 28.), a 32/2013. (XI. 29.) és a 22/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

Hatályos: 2014. május 31-től.

Lsd. a letölthető formátumot.