Jegyzőkönyv: 2020. Április 17., Péntek, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Szájmaszk viselési kötelezettségről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Szám: K/11137-7/2020.


FELJEGYZÉS

amely készült 2020. április 17-én, 9 órakor a kőszegi Városháza tanácskozó termében.

Jelen vannak: Básthy Béla polgármester,
dr. Zalán Gábor jegyző,
dr. Nagy Edina aljegyző.

Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

Dr. Zalán Gábor tájékoztatást ad arról, hogy Magyarországon továbbra is veszélyhelyzet van érvényben, így a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése is hatályban van. Ez alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét továbbra is a polgármester gyakorolja és jogosult intézkedni az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében.
A tegnapi nappal ismét új jogszabály jelent meg: a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet. Ennek (3) §-a értelmében újra felhatalmazást kaptak az önkormányzatok arra, hogy a helyi adottságok alapján, a kijárási korlátozás feltételeit önkormányzati rendeletben szigoríthatják 2020. április 18. (szombat) 00 órától 2020. április 19. (vasárnap) 24 óráig. Így polgármester úrnak ismét lehetősége van e tárgykörben – a képviselő-testület helyett – önkormányzati rendeletet alkotni.

Básthy Béla kéri, hogy Kőszegen e hétvégére is olyan rendelet fogalmazódjon meg, amely szerint Kőszeg város területén a lakóhely, tartózkodási hely, illetve magánlakás alapos indokkal történő elhagyása az állampolgárok számára kizárólag továbbra is szájmaszk viselése mellett legyen engedélyezett. A felmentés legyen az előző hétvégére alkotott szabályok szerint.

Ezután a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
szájmaszk viselési kötelezettségről

(A rendelet szövege jelen feljegyzés melléklete.)

Dr. Zalán Gábor hozzáfűzi még, hogy az elfogadott rendelet 2020. április 18-án (azaz holnap) 05.00 órakor lép hatályba és 2020. április 20-án hatályát veszti.
Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon történő kihirdetés mellett olyan formában is közzé kell tenni, amely biztosítja, hogy a lakosság a lehető legszélesebb köre értesüljön a rendelet tartalmáról. Ezért a rendelet az önkormányzat honlapján és Kőszeg város facebook oldalán is ismertetve lesz.

Básthy Béla jelzi, hogy még a mai napon egyeztetni fog a Kőszegi Rendőrkapitányság vezetőjével, valamint a Kőszegi Polgárőr Egyesület elnökével és segítségüket kéri a kormányrendelet és az önkormányzati rendelet betartatásához.


Kelt, mint az első oldalon.Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester(A feljegyzést lsd. a letölthető formátumban.)