2018. Július 12., Csütörtök, 10:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Sikertelenül pályáztatott ingatlan (Kőszeg, Rákóczi u. 13.) további hasznosítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
2. - Rendkívüli előterjesztés: Civil Akadémia pályázaton való részvétel.
3. - Rendkívüli előterjesztés: - Európai Mobilitási Hét – Autómentes Nap megrendezéséhez támogatási igény benyújtása.
Szám: 614-11/2018.


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
rendkívüli, nyilvános ülését

2018. július 12-én (csütörtökön)
10 órakor

a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. Sikertelenül pályáztatott ingatlan (Kőszeg, Rákóczi u. 13.) további hasznosítása. (Az előterjesztést később küldjük.).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.

Zárt ülés keretében:

1. A Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése című, TOP-2.1.3-15-VS1-2016-000019 azonosító számú pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (Az előterjesztést később küldjük.).
Előterjesztő: Németh Ildikó, az előkészítő munkacsoport vezetője.


Kőszeg, 2018. július 6.

A napirendi pontok sürgősségére való tekintettel megjelenését tisztelettel kérem!


Huber László s. k.
polgármester