2023. Július 26., Szerda, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: rendkívüli, nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális ellátásaival kapcsolatos döntések meghozatala.
2. - Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó megállapodás.
3. - A felnőtt háziorvosokkal kötött ingatlanhasználati szerződésben szereplő közüzemi költségek átvállalásával kapcsolatos döntések meghozatala.
4. - Költségvetési előirányzat átcsoportosítás a pályázatok előkészítő keretére vonatkozóan.
5. - A Kőszeg, Rákóczi u. 78. alatti társasház kéményfelújításához önkormányzati támogatás biztosítása.
6. - A Kőszeg Rákóczi u. 63. alatti társasházban lévő önkormányzati bérlakások eladásával kapcsolatos döntések meghozatala.
Szám: K/684-9/2023.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
rendkívüli, nyilvános ülését

2023. július 26-án (szerdán)
9 órakor


a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális ellátásaival kapcsolatos döntések meghozatala.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.

2. Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó megállapodás.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

3. A felnőtt háziorvosokkal kötött ingatlanhasználati szerződésben szereplő közüzemi költségek átvállalásával kapcsolatos döntések meghozatala.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

4. Költségvetési előirányzat átcsoportosítás a pályázatok előkészítő keretére vonatkozóan.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

5. A Kőszeg, Rákóczi u. 78. alatti társasház kéményfelújításához önkormányzati támogatás biztosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

6. A Kőszeg Rákóczi u. 63. alatti társasházban lévő önkormányzati bérlakások eladásával kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Zárt ülés keretében:
1. „Kegyeleti közszolgáltatás ellátása Kőszegen” tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Kőszeg, 2023. július 21.

Básthy Béla s. k.
polgármester