2023. Október 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A hajléktalanok átmeneti szállásával kapcsolatos döntések meghozatala.
4. - Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás.
5. - A Kőszegi DANCE JAM Táncművészeti Egyesülettel kötendő feladatátvállalási megállapodás.
6. - Jelentés a város környezeti állapotáról.
7. - Döntés az orvosi ügyelet eszközeinek a beszerzésével kapcsolatban.
8. - A Kőszeg, Kiss János u. 31. sz. alatt található, közétkeztetésben résztvevő konyha átminősítése.
9. - Költségvetési előirányzat átcsoportosítása a Kőszegi Szociális Gondozási Központ vonatkozásában.
10. - A Kőszeg, 2975/103 hrsz-ú utca elnevezése.
11. - Vagyonügy: a Kőszeg, 6659/3 hrsz-ú ingatlanrész felajánlása.
12. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme.
13. - Rendkívüli előterjesztés: Az orvosi ügyelet helyiségeinek használatba adása.
14. - Rendkívüli előterjesztés: A 2023. évi közbeszerzési terv módosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
Szám: K/684-13/2023.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2023. október 26-án (csütörtökön)
9 órakor

a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

2. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 21/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna igazgatási osztályvezető.

3. A hajléktalanok átmeneti szállásával kapcsolatos döntések meghozatala.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.

4. Az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

5. A Kőszegi DANCE JAM Táncművészeti Egyesülettel kötendő feladatátvállalási megállapodás.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.

6. Jelentés a város környezeti állapotáról.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

7. Döntés az orvosi ügyelet eszközeinek a beszerzésével kapcsolatban.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

8. A Kőszeg, Kiss János u. 31. sz. alatt található, közétkeztetésben résztvevő konyha átminősítése.
Előadó a polgármester nevében: dr. Dömötör Ramóna mb. igazgatási osztályvezető.

9. Költségvetési előirányzat átcsoportosítása a Kőszegi Szociális Gondozási Központ vonatkozásában.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.

10. A Kőszeg, 2975/103 hrsz-ú utca elnevezése.
Előterjesztő: Kiss Péter, a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság elnöke.

11. Vagyonügy: a Kőszeg, 6659/3 hrsz-ú ingatlanrész felajánlása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülés keretében megtárgyalt napirend után:
Képviselői kérdések, közérdekű bejelentések, javaslatok.

Zárt ülés keretében:

1. Közbeszerzési eljárás megindítása Kőszeg Város Önkormányzata részére villamosenergia beszerzés tárgyában (az előterjesztést később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Kőszeg, 2023. október 20.


Básthy Béla s. k.
polgármester